Članovi kluba

Božić Aleksandar – dipl. Ing. elektrotehnike
Brajak Vesna – dipl. agronom
Brnardić Matej – učenik
Diković Borna – student
Dolšak Violeta – SSS – zaposlen
Domitrović Biserka – nastavnica razredne nastav
Dragojević Dušan – ing. građevin
Dragojević Mirko – studen
Đukanović Ena – učenic
Đukanović Tihana – učenic
Đurin Zlatko – dipl ing. stroj
Gašparić Tomislav – ing. elektrotehnik
Guštin Dragojević Ana – dipl. trener specijalis
Iskrić Lea – učenic
Ivić Una – SS
Jagodić Nika – učenic
Joha Katja – učenic
Joha Leona – učenic
Juran Tomislav – SS
Kirinčić Kiara – učenic
Kolaković Dražen – učeni
Kralj Dora – učenic
Majetić Goran – novina
Majetić Kala – učenic
Majetić Noa – učeni
Maradin Neven – SS
Mataković Davo
Mejašić Iva – učeni
Mejašić Lovro – učeni
Milićević Mateja – dipl. pedago
Milićević Renata – SS
Mudrovčić Adelaida Hajdi – SS
Mujakić Elvir – SS
Murginić Estela – učenic
Ozimec Nada – dr. specijalist fizikalne medicin
Pavličić Štefančić Jelica – SS
Perinac Dami
Perinac Jakov – učeni
Perina Lana – učenic
Petković Zoran – penzione
Pleš Jure – SS
Pleša Leon – učeni
Šabanagić Barbara – učenic
Tomić Dragoljub – dipl. ing. strojarstva
Bojana Marković
Denisa Veić
Sanda Špac
Krešimir Raguž
Maja Kampuš
Ivana Mihalić
Marina Jež
Mario Luketić
Maja Luketić
Anja Luketić
Lovro Kasunić
Krešimir Raguž
Ivan Raguž
Luka Raguž
Roman Maglić
Martina Majetić
Vita Andrić
Čižić Mirela
Ivica Dolšak