Božić Aleksandar – dipl. Ing. elektrotehnike
Brajak Vesna – dipl. agronom
Brnardić Matej 
Diković Borna 
Dolšak Violeta – SSS
Dolšak Ivica 
Domitrović Biserka – nastavnica razredne nastave
Dragojević Dušan – ing. građevin
Dragojević Mirko 
Đukanović Ena 
Đukanović Tihana 
Đurin Zlatko – dipl ing. stroj
Gašparić Tomislav – ing. elektrotehnik
Guštin Dragojević Ana – dipl. trener specijalist
Iskrić Lea – učenica
Ivić Una 
Jagodić Nika 
Joha Katja 
Joha Leona
Juran Tomislav 
Kirinčić Kiara 
Kirinčić Olja
Kirinčić Nenad
Kolaković Dražen
Kralj Dora 
Majetić Goran 
Majetić Kala 
Majetić Noa
Majetić Martina
Maradin Neven
Mataković Davor
Mejašić Iva 
Mejašić Lovro
Milićević Mateja – dipl. pedagog
Milićević Renata – SS
Mudrovčić Adelaida Heidi
Mujakić Elvir 
Murginić Estela 
Ozimec Nada – dr. specijalist fizikalne medicine
Pavličić Štefančić Jelica 
Perinac Damir
Perinac Jakov 
Perinac Lana 
Petković Zoran 
Pleš Jure 
Pleša Leon 
Šabanagić Barbara
Tomić Dragoljub 
Bojana Marković
Denisa Veić
Sanda Špac
Krešimir Raguž
Maja Kampuš
Ivana Mihalić
Marina Jež
Mario Luketić
Maja Luketić
Anja Luketić
Lovro Kasunić
Krešimir Raguž
Ivan Raguž
Luka Raguž
Roman Maglić
Vita Andrić
Čižić Mirela
Ljiljana Željko
Danijela Oršulić
Darko Kralj
Irena Kralj
Lara Kralj
Dora Kralj
Lila Majetić
Nikolina Andrić
Ana Joha
Lara Čadonić
Renato Čadonić
Lea Vuletić
Tina Vuletić
Jasmina Šašo
Ivana Gašparac
Bojana Marković
Leon Pleša
Petra Sabolić
Mia Sabolić
Barbara Šabanagić
Raguž Ivan
Lovro Kasunić
Dora Kasunić
Tanjica Kasunić
Zoe Dragičević
Čurilović Josipa
Kristi Sjeković…..

 

Ukoliko nekoga nema neka se javi na mail