H R V A T S K I A T L E T S K I S A V E Z
C R O A T I A N A T H L E T I C F E D E R A T I O N
Metalčeva ulica 5, 10000 Zagreb, CROATIA, http://www.has.hr
 385 1 4613 499, e-mail: has@has.hr
Izmjene u Općim pravilima i propozicijama za natjecanja u 2023. godini
OPĆI DIO
• Svaki atletičar-ka koji želi nastupiti na jednom od službenih natjecanja u Republici Hrvatskoj
(državne ili regionalne razine) mora biti registriran pri HAS-u nakasnije sedam (7) dana prije
prvog dana natjecanja na kojemu će natjecatelj nastupiti, a u protivnom će se smatrati
neregistriranim. Od 2023. godine natjecateljske iskaznice su u digitalnom formatu s
obaveznom fotografijom atletičara i dostupne su na uvid klubu čiji je natjecatelj član, tehničkim
delegatima HAS-a i Uredu HAS-a. Natjecateljska iskaznica je važeća samo s potvrdom
liječničkog pregleda ne starijim od roka propisanog Zakonom o sportu.
• Stadionska i dvoranska natjecanja, Prvenstvo Hrvatske u cestovnom hodanju i Prvenstvo
Hrvatske u cestovnom trčanju (ako je mjerenje ručno), Prvenstvo Hrvatske u krosu –
pojedinačno i ekipno (ako je mjerenje ručno):
Klub sudionik obvezan je platiti klubu organizatoru startninu u iznosu do najviše 6 € za
dvoranska natjecanja, a za ostala natjecanja 5 € po startnom mjestu isključujući štafete osim
na mitinzima gdje startnina može biti do najviše 15 €. Za nastupe izvan konkurencije klub
sudionik plaća 23 € po startnom mjestu za svakog svog natjecatelja na račun Organizatora.
• Prvenstvo Hrvatske u cestovnom trčanju i Prvenstva Hrvatske u krosu – pojedinačno i ekipno
(ako je mjerenje čipovima):
Klub sudionik obvezan je platiti klubu organizatoru startninu u iznosu od 7 € po startnom
mjestu
• Organizator je obavezan u raspisu dodati i logo sponzora HAS-a (obratiti se Uredu HAS-a) za
preuzimanju službenog loga)
• Tehničke upute za natjecanje moraju sadržavati i popis bacačkih sprava koje osigurava
Organizator, a odobrene su od Tehničkog delegata. Popis sprava mora sadržavat ime branda
sprave, vrstu sprave, boju, certifikacijski kod Svjetske atletike i količinu.
• Organizator je dužan dostaviti popis bacačkih sprava koje on osigurava, a koje će se koristiti
na natjecanju, Tehničkom delegatu natjecanja najkasnije dva dana prije natjecanja. Popis
sprava mora sadržavat ime branda sprave, vrstu sprave, boju, certifikacijski kod Svjetske
atletike i količinu. Odobrene bacačke sprave od Tehnićkog delegata obavezno objaviti u
Tehničkim uputama za natjecanje.
• Na svim natjecanjima u bacačkim disciplina obavezno je mjerenje svakog hica odmah nakon
što je izveden hitac, a ne tek na kraju natjecanja.
• Na prvenstvima Hrvatske u krosu preporučuje se mjerenje vremena chipovima, a na Ekipnom
PH u krosu i objava trenutnog poretka klubova u utrci nakon svakog kruga.Rezultati i rekordi
• Rezultati postignuti na natjecanjima u Hrvatskoj evidentiraju se po primitku službenih rezultata
s pojedinih natjecanja od organizatora, a koji su u sustavu natjecanja i u Kalendaru HAS-a za
tekuću godinu. Takvi rezultati će se priznati samo ako je na natjecanju bio prisutan i tehnički
delegat te suci registrirani pri HAS-u.
Financijske obaveze navedene u Općim pravilima i propozicijama za 2023. mijenjaju se na
sljedeći način:
• Godišnje kotizacije, registracije, startnine, …
Rbr Vrsta Iznos (€)
1 Godišnja kotizacija za klub 150
2 Godišnja kotizacija za NOVI klub 300
3 Godišnja kotizacija za pojedinačne registracije 45
4 Naknada za godišnju registraciju – po atletičaru 6
5 Naknada za naknadno uvrštenje u kalendar 150
6 Institut zakašnjele prijave za natjecanje 150
7 Startnine – po startnom mjestu – dvorana 6
8 Startnine – po startnom mjestu – otvoreno 5
9 Startnine – po startnom mjestu – PH kros i PH cestovno trčanje
(mjerenje čipovima) 7
10 Maksimalna startnina za mitinge 15
11 Startnine – po startnom mjestu – izvanstadionska natjecanja 15
12 Startnine – po disciplini – višeboji 4
13 Startnine – po štafeti – PH štafete 21
14 Startnine – po startnom mjestu – izvan konkurencije 23
15 Startnine – po disciplini – višeboji – izvan konkurencije 11
16 Polog za žalbe na natjecanju 30
17 Kazna za netočne podatke o liječničkom pregledu 300• Kazne i sankcije
Rbr Vrsta Iznos (€)
1 Neosiguranje dolaska sudaca 45
2 Neosiguranje smještaja za sudionike natjecanja, ukoliko je to 7 dana
ranije zatraženo od organizatora 45
3 Ako organizator nije osigurao prisustvo liječnika 75
4
Nespremna borilišta (npr. jama za skok u dalj), startni blokovi,
bacališta itd. Za svako neispravno borilište organizator plaća kaznu po
borilištu
30
5 Neosiguranje ozvučenja na stadionu i priopćenja rezultata po
disciplinama natjecanja 75
6 Neosiguranje obaveznog elekronskog mjerenja rezultata 75
7 Ako organizator nije obavijestio medije o natjecanju, a napose kada
se radi o prvenstvu države 45
8 Neosiguranje svlačionica za natjecanje 30
9
Nedostavljanje rezultata s natjecanja u roku propisanom ovim
Pravilima ili neobjavljivanje startne liste najkasnije 24 sata prije
natjecanja
75
10 Neosiguranje reda na igralištu i gledalištu 45
11 Neosigurano osoblje za povratak bacačkih sprava natjecatelja
(najmanje 1 do 2 po disciplini) 30
12 Prijestup atletičara ili pratećeg osoblja koje dobije opomenu (žuti
karton) tijekom natjecanja (1) 30
13 Prijestup atletičara ili pratećeg osoblja koje dobije isključenje (crveni
karton) tijekom natjecanja (1) 75
14 Ako tehnički delegati HAS-a nije dočekan i nije organiziran njegov
boravak i smještaj 30
15 Odustajanje od organizacije natjecanja, ako to nije opravdano 225
16 Neosiguranje prostora za doping službu 75
17
Neopravdani izostanak sa izborenog prava nastupa na državnom
prvenstvu koji nije pravovremeno otkazan kažnjava se klub po
startnom mjestu
30
18 Loše postavljen banner i roll up banner HAS-a na natjecanju 50
19 Ako Organizator ne postavi banner i roll up banner HAS-a na
natjecanju 100
20 Ako Organizator izgubi banner i/ili roll up banner HAS-a
Plaća iznos
izrade
novoga

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *