Vic za one iznad 18

Micika si je priuštila ljubavnu aferu sa Štefekom. Štefek ju je svakodnevno posjećivao,
       dok jednog dana nisu začuli auto koji se zaustavio na dvorištu.
       Micika skoči iz krevet...

Čitaj više Novosti