1. kolo HALS-a

Auto – Raguž Krešo , Goran Majetić

  • IvanRaguž – 60m, vortex
  • Noa Majetić – 60m, skok u dalj
  • Vita Andrić – 200m, skok u dalj

Auto Čadonić

Lara Čadonić – 200m, skok u dalj + imaju još jedn...

Čitaj više Najave utrka