PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VEZANO UZ ORGANIZACIJU WXC24

Zagreb (15.9.2023.) – HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ izvješćuje sve svoje članove o odluci koju je donijela Svjetska atletika (WA) i objavila 15. rujna 2023.g., a kojom je odustala od svoje ranije odluke da se Svjetsko prvenstvo u krosu dodijeli i održi u Hrvatskoj, u Medulinu i Puli u veljači 2024.g.

Kandidaturu za Svjetsko prvenstvo u krosu 2024.g. Hrvatska je dobila na temelju prijave koju su kao partneri uputili HAS i Atletski klub Maraton 2000, čiju je inicijativu HAS prihvatio kao apsolutno poželjnu manifestaciju za hrvatsku atletiku. Nažalost, tijekom pripreme i planiranja tog velikog događaja pokazalo se da partner u projektu AK Maraton 2000 ne poštuje pravila i procedure Svjetske atletike i organizacije licenciranog prvenstva. HAS može samo pretpostavljati o motivima takvog postupanja, no propusti su bili brojni. Primjerice, petljanja s budžetom koji je u obvezujućoj kandidaturi postavljen na 2,5 milijuna dolara, a potom je protivno pravilima višekratno mijenjan. Ili primjerice, neosigurana financijska sredstva čak niti u polovici iznosa tog budžeta.

Svjetska atletika je, unatoč nastojanjima HAS-a da se natjecanje održi u Hrvatskoj, uočila ove propuste i upravo te razloge navela u svojoj odluci o povlačenju kandidature i natjecanja u Hrvatskoj.

HAS je i po primitku ove odluke Svjetske atletike nastavio poduzimati aktivnosti da se natjecanje ipak održi u Hrvatskoj. No, prema pravilima (članak 7.1. Event Bidding Rules), Svjetska atletika je potpuno autonomna izabrati grad i nacionalni savez kojemu će dodijeliti natjecanje i HAS na tu odluku ne može utjecati niti o njoj imati saznanja prije nego bude donesena.

HAS želi sasvim jasno ukazati da sa svim međunarodnim članicama njeguje dobru suradnju, a osobito sa susjednim zemljama radi boljitka za naše atletičare.

Konačno, HAS ističe da je tijekom čitavog procesa kandidature i organizacije svjetskog prvenstva u krosu bio vođen isključivo najboljim interesom hrvatske atletike kao temeljnim kriterijem, a to je skrb o našim atletičarima i njihovim programima priprema. HAS će na tom putu nastaviti i dalje, jednako kao što će se boriti protiv svake ugroze hrvatske atletike.

Hrvatski atletski savez će o svim daljnjim informacijama pravodobno obavijestiti svoje članove i javnost.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *