2.12.2014,

Novim Zakonom o udrugama (nn br.74/2014 u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđena je obveza udruga da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge. Novi Zakon stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine. Zakonom je proširen obvezni sadržaj statuta s ciljem olakšavanja rada tijela upravljanja i veće transparentnosti rada udruga.

U skladu sa Zakonom o udrugama i mi ćemo uskladiti svoj statut te Vas molim da sudjelujete u izradi novog statuta svojim primjedbama i sugestijama.

Danas u 16 sati – sastanak U.O. KA tim-a u prostorijama kluba.

trenerica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *