Atletski klub KA TIM pokreće Školu trčanja i u Dugoj Resi! Nakon uspješno odrađenog prvog dijela Škole trčanja KA TIM-a u Karlovcu, koja je započela krajem ožujka ove godine, početkom kolovoza po prvi puta i žitelji Duge Rese imat će prigodu okušati se u rekreativnom i sportskom trčanju pod stručnim vodstvom iskusnih trkačica i trkača KA TIM-a.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Škola trčanja Ka tim u Karlovcu

Početni program Škole trčanja u Dugoj Resi odvijat će se od 3. do 29. kolovoza, ponedjeljkom i srijedom od 19:30 do 20:30 sati. Škola trčanja bit će prilagođena početnim i naprednim trkačima; na osnovu inicijalnih testova polaznici i polaznice bit će razvrstati u dvije skupine (tima). Voditeljica Škole trčanja, dipl. sportska trenerica – specijalistica za atletiku Ana Guštin Dragojević i demonstratorica Denisa Veić skrbit će za oko 10 do 20 polaznika/ca.

 

 

Mjesečna članarina za polaznike/ce KA TIM-ove Škole trčanja Duga Resa iznosi 100 kuna.

Ukoliko netko od polaznika/ca ima zdravstvenih teškoća o tome je dužan obavijestiti voditelja Škole trčanja, a bilo bi dobro da ima potvrdu da se smije uključiti u Školu trčanja od svog liječnika opće medicine ili Medicine rada.

Tijekom Škole trčanja bit će, prema dogovoru, održana besplatna predavanja na temu treninga, prehrane, ozljeda … Jedna od predavačica bit će Nada Ozimec, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, članica AK KA TIM-a i trkačica veteranka.

Polaznik škole trčanja postaje se nakon što punoljetna osoba popuni prijavni obrazac – pristupnicu Škole trčanja (DOC). Popunjeni obrazac valja poslati na e-mail AK KA TIM-a ak.ka.tim@gmail.com

Atletski klub KA TIM će naknadno objaviti na svojim službenim internetskim stranicama, kao i stranicama Škole trčanja KA TIM-a, poziv s podacima o vremenu i mjestu sastanka s budućim polaznicima KA TIM-ove Škole trčanja Duga Resa i njihovog upoznavanja s načinom rada škole trčanja.

Proljetna_Koranska_liga2_5.kolo_30.6.2016Niz odgovora, koji ujedno mogu biti i Vaši poticaji da krenete s trčanjem kao zdravim načinom rekreacije, potražite na stranicama Škola trčanja KA TIM-a, a posebice u napisu Zašto Škola trčanja?

Škola trčanja za početnike će se u prvih mjesec dana zasnivati na treninzima tzv. “uhodavanja” u trčanje, odnosno kombinirat će se trčanje i hodanje. Napredna grupa polaznika Škole trčanja imat će program treninga prilagođen njihovim mogućnostima.

Svlačione će se pokušati osigurati u okviru nogometnog stadiona u Dugoj Resi.

Svaki polaznik škole trčanja tijekom prvog mjeseca trčanja dobit će majicu sa znakom Škole trčanja.

KA TIM-ova Škola trčanja Duga Resa imat će “test” utrke (prema željama polaznika):

Koranska liga – Karlovac, kolovoz i rujan, utrke na 2,5 km i 5 km – besplatna startnina za polaznike Škole trčanja!

– Utrka “Crtom bojišnice 129. br. HV” – Mekušje / Karlovac, 25. rujna, utrka na 5 km ili 10 km kao završna utrka za polaznike KA TIM-ove Škole trčanja Karlovac i Duga Resa.